help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 februari 1986 tot vaststelling, voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de autocarondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren, van afwijkende regelen betreffende de inhaalrust in geval van tewerkstelling op zondagen of feestdagen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/02/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/03/1986
Pagina:2839
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 01/01/1987