help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 augustus 1978 houdende uitvoering van artikel 32 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, stelt het presentiegeld toegekend aan de leden van de raad van de Controledienst voor de verzekeringen vast en reglementeert de aanwezigheid van de leden op de zittingen van de raad van de Controledienst voor de verzekeringen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/08/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 14/10/1978
Pagina:12205
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld