help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 30. Mai 2002 bezüglich des Urlaubs vor der
Pensionierung für das Personal des Ministeriums und bestimmter paragemeinschaftlicher Einrichtungen
der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 30 mei 2002 betreffende het verlof voorafgaand aan de pensionering voor het personeel van het Ministerie en van sommige paragemeenschappelijke instellingen van de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/05/2002
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/08/2002
Editie:2
Pagina:36631
Advies van de Raad van State 32701
Inwerkingtreding / Uitwerking 30/05/2002

Periode van geldigheid van 30/05/2002 tot ...