help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 27 april 1979 tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 maart 1976 tot vaststelling van de maximumgehalten aan ongewenste stoffen en produkten en aan residuen van pesticiden in de stoffen bestemd voor dierenvoeding


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/04/1979
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/05/1979
Pagina:6167
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van ... tot 02/05/1982