help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 18 juli 2002 tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/07/2002
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/08/2002
Editie:1
Pagina:34350
Advies van de Raad van State 32048
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Artikel 33, 35, 44, 45, 46, 2°, 47, 48, 1°, 64, 2°, 66, 68 tot 72: Te bepalen door de Regering: volledig uitgevoerd
Artikel 33, 1° : 27/01/2003 (BBHR 12/12/2002)
Artikel 33, 2° en 3°, 44, 46, 2°, 47, 48, 1°, 66, 68 tot 72: 31/05/2003 (BBHR 11/04/2003)
Artikel 35 en 64, 2°: 24/03/2004 (BBHR 29/01/2004)
Artikel 45 (3° van artikel 139): 31/05/2003 (BBHR 11/04/2003)
Artikel 45 (uitgezonderd het 3° van artikel 139): 27/01/2003 (BBHR 12/12/2002)

Periode van geldigheid van 07/08/2002 tot ...