help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 juli 2002 tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/07/2002
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/08/2002
Editie:2
Pagina:34185
Advies van de Raad van State 30063
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/08/2002 tot ...