help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 18. Februar 2002 zur Zustimmung zum Zusammenarbeitsabkommen zwischen der Deutschsprachigen Gemeinschaft und der Flämischen Gemeinschaft, der Flämischen Region über die Förderung der allgemeinen Zusammenarbeit

Decreet van 18 februari 2002 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Duitstalige Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap/het Vlaamse Gewest betreffende de bevordering van de algemene samenwerking


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/02/2002
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/07/2002
Pagina:33551
Advies van de Raad van State 31611
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 09/08/2002 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 14/02/2001