help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 19 februari 1990 houdende afschaffing van toelagen en vergoedingen voor sommige personeelsleden van DE POST]
Koninklijk besluit van 19 februari 1990 houdende afschaffing van toelagen en vergoedingen voor sommige personeelsleden van de Regie der Posterijen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/02/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/03/1990
Pagina:4699
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1989

Periode van geldigheid van 01/07/1989 tot ...