help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 juni 2002 tot vaststelling van het bedrag van de vermindering van de verzekeringstegemoetkoming voor geneeskundige verzorging in de prijs per tenlastenemingsdag in een medisch-pediatrisch centrum voor kinderen getroffen door een chronische ziekte


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/06/2002
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/07/2002
Editie:1
Pagina:29621
Advies van de Raad van State 32089
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2002

Periode van geldigheid van 01/08/2002 tot ...