help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 mei 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1990 houdende vaststelling van de administratieve toestand van de gedetacheerde personeelsleden bij het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/05/2002
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/06/2002
Editie:1
Pagina:28214
Advies van de Raad van State 32848
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1999

Periode van geldigheid van 01/01/1999 tot ...