help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2002 houdende opheffing van het besluit van 6 december 2001 tot intrekking van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 1998 tot instelling van een eenmalige premie voor oprichting of verwerving van een woning


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/03/2002
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/05/2002
Editie:2
Pagina:21685
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2002 (art. 4)

Overgangsbepalingen: art. 3

Periode van geldigheid van 01/04/2002 tot ...