help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 12 maart 2002 houdende vaststelling voor wat het Vlaams Gewest betreft en voor het aanslagjaar 2002 van de coëfficiënt zoals bedoeld in artikel 255, derde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en van de vermindering zoals bedoeld in artikel 257, § 1, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 12/03/2002
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 12/04/2002
Page:15164
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Inwerkingtreding: 01/01/2002

Uitwerking: aanslagjaar 2002

TT

Période de vigueur du 01/01/2002 au ...