help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 31 van 2 april 2002 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de handelingen verricht door niet in België gevestigde belastingplichtigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/04/2002
Nummer: 31
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/04/2002
Editie:1
Pagina:14838
  • 20/07/2015 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij het KB 24/01/2015
  • 04/12/2003 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State U - D + 33177 + 32604
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2002

Periode van geldigheid van 01/01/2002 tot ...