help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de administrateur-generaal van 6 februari 2002 tot vaststelling van het model van meldingsformulier voor sluiting van een inrichting of stopzetting van een activiteit


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/02/2002
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/03/2002
Pagina:9551
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2002

Periode van geldigheid van 01/04/2002 tot 31/12/2005
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.