help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de secretaris-generaal van 11 februari 2002 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan de afdelingshoofden en andere personeelsleden van de bovenbouw van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Vlaamse overheid)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/02/2002
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/02/2002
Editie:2
Pagina:7931
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 11

Periode van geldigheid van ... tot 01/06/2006
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.