help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van de euro in de ordonnanties en de uitvoeringsbesluiten inzake Financiën


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/12/2001
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/02/2002
Editie:2
Pagina:7368
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2002

Opmerkingen Art. 1-6, 8-12, 14, 16, 18-22 : Bekrachtigd bij OBHG 20/12/2002 (BS 26/02/2003)