help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van 9 februari 1995 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 24 juni 1993 tot oprichting van de Commissie voor
boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en tot vaststelling van de samenstelling ervan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/02/1995
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/04/1995
Pagina:8508
Inwerkingtreding / Uitwerking 09/02/1995

Periode van geldigheid van 09/02/1995 tot 02/02/2002