help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 september 1990 tot uitvoering van artikel 7bis van het decreet van 27 juni 1985 op de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gewijzigd bij het decreet van 4 april 1990


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/2001
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/02/2002
Pagina:3517
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking