help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 november 2001 waarbij het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées " (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) gemachtigd wordt het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/11/2001
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/01/2002
Pagina:2738
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 32115
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking