help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 juli 1995 tot uitbreiding van de procedure tot staking geregeld in artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en financiële markten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/07/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/07/1995
Pagina:20199
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 23982
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van bekendmaking