help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/2001
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/01/2002
Editie:1
Pagina:2402
Advies van de Raad van State 31478
Inwerkingtreding / Uitwerking 19/03/2002 (KB 13/03/2002)

Periode van geldigheid van 19/03/2002 tot ...