help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 december 2001 betreffende de vaststelling van het bedrag van de vergoedingen toegekend aan de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers van de Geschillenkamer van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/2001
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/01/2002
Pagina:1381
Advies van de Raad van State 32445
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 26/01/2002 tot ...