help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 juni 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 1981 tot uitvoering van de artikel 33 en 34 van de herstelwet 10 februari 1981 inzake pensioenen van de sociale sector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/06/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/07/1995
Pagina:19771
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1994

Periode van geldigheid van ... tot 01/10/2006