help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 november 2001 waarbij voor de uitoefening van het parlementair onderzoek toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de Senaat evenals aan de parlementaire onderzoekscommissies, die uit hun midden worden aangesteld


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/11/2001
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/01/2002
Pagina:836
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 31577
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking