help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 februari 1995 houdende goedkeuring van de resolutie nr. 18, cijfer 5, van 18 mei 1994 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart met betrekking tot het Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/02/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/07/1995
Pagina:19700
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1994

TT 01/10/1994 - 30/09/1997

Periode van geldigheid van 01/10/1994 tot 30/09/1997