help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 november 2001 houdende uitvoering van artikel 12, tweede en vierde lid, van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/11/2001
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/12/2001
Pagina:41776
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 31592 + 29841
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opgeheven door de drie gewesten: zie "Alle" in de analyse.

Periode van geldigheid van ... tot 17/01/2019