help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 19 juli 2001 tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 houdende oprichting van diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad met afzonderlijk beheer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/2001
Aard van de akte: Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/11/2001
Editie:1
Pagina:40822
Advies van de Raad van State 30669
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 6

Periode van geldigheid van ... tot 01/01/2007