help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Regierungserlass (man lese: Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 6. September 2001 zur Ratifizierung des Übereinkommens gegen Doping, unterzeichnet in Straßburg am 16. November 1989 und gebilligt durch Dekret vom 15. Dezember 1997

Besluit van de Duitstalige Regering (lees: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 6 september 2001 tot ratificatie van de Overeenkomst ter bestrijding van doping, ondertekend in Straatsburg op 16 november 1989 en goedgekeurd bij het decreet van 15 december 1997


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/09/2001
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/11/2001
Editie:1
Pagina:40809
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking