help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 99381 van 2 oktober 2001

"Est annulé l’arrêté ministériel du 16 avril 1999 fixant les critères spéciaux d’agréation des médecins spécialistes porteurs des titres professionnels suivants : oncologie, oncologie médicale."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/10/2001
Nummer: 99381
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 10/01/2003
Pagina:910
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de vernietigde akte: 16/04/1999


Periode van geldigheid van 16/04/1999 tot 05/04/2003