help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 oktober 1980 tot wijziging van het Wetboek der met zegel gelijkgestelde taksen en van de Algemene Verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/10/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/10/1980
Pagina:12579
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/1980

Periode van geldigheid van 01/11/1980 tot 01/06/1993