help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 25. Juni 2001 über dringende Maßahmen in den Bereichen Unterrichtswesen, Beschäftigung und Mittelständische Aus- und Weiterbildung

Decreet van 25 juni 2001 houdende dringende maatregelen inzake onderwijs, werkgelegenheid, opleiding en voortgezette opleiding in de middenstand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/06/2001
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/10/2001
Pagina:33216
Advies van de Raad van State 31465
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 17