help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 april 1979 tot toekenning van een toelage voor buitengewone prestaties aan de Voorzitter van de Raad en aan de ambtenaren van de Controledienst voor de Verzekeringen die vergaderingen van de comités, commissies en werkgroepen van de Europese Economische Gemeenschap voor Kernenergie moeten bijwonen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/04/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/1977

Opmerkingen texte disponible / tekst ter beschikking