help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 februari 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regelen overeenkomstig welke de verzekeringsinstellingen met toepassing van artikel 61 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bedragen van verzekeringstegemoetkomingen voor strekkingen verleend in laboratoria voor klinische biologie die aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering zouden verschuldigd zijn, als waarborg kunnen inhouden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Vernietigde akte !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/02/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/06/1995
Pagina:15498
  • 02/09/1995 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
Advies van de Raad van State 23750
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1995

Periode van geldigheid van 01/07/1995 tot 01/07/1995