help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêt du Conseil d'Etat n° 98248 du 10 août 2001

"Est suspendue l'exécution de :
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2000 délimitant la première zone du plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Bierset (zone A) ainsi que de ses annexes (cartes 1/15.000),
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 délimitant la deuxième zone du plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Bierset (zone B) ainsi que de ses annexes (cartes 1/15.000)."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/08/2001
Nummer: 98248
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Date non mentionnée

Periode van geldigheid van ... tot 11/11/2002