help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 december 1994 tot verlening van vrijstelling aan de kinderbijslagfondsen bedoeld in de artikels 19, 31, 32 en 33 van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor werknemers van het ambtshalve meedelen aan de begunstigden van de genoemde gecoördineerde wetten van de sociale gegevens van persoonlijke aard waarop men zich baseerde voor het bepalen of evalueren van hun rechten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/04/1995
Pagina:11024
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1992