help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief nr. 511 van 9 augustus 2001 betreffende de indienstneming van contractuelen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/08/2001
Nummer: 511
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/08/2001
Pagina:27610
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen Behalve de voorliggende omzendbrief en deze van 26/06/2000 die als voorbeelden worden geselecteerd, worden niet in de databank opgenomen: de omzendbrieven over indienstneming van contractueel personeel om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften.