help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 25. Juni 2001 zur Zustimmung zur revidierten Fassung der Europïischen Sozialcharta und zum Anhang, unterzeichnet in Straßburg am 3. Mai 1996

Decreet van 25 juni 2001 houdende instemming met het herziene Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, ondertekend te Straatsburg op 3 mei 1996


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/06/2001
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/08/2001
Pagina:27173
Advies van de Raad van State 31168
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking