help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 februari 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1984 tot vaststelling van de weddeschalen voor de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/02/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/05/1995
Pagina:12160
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 11