help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/06/2001
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/06/2001
Pagina:20905
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 31693
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking