help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 16 maart 2001 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/03/2001
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/04/2001
Pagina:13648
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1999

Periode van geldigheid van ... tot 01/05/2002
Opmerkingen Impliciet opgeheven ingevolge de beslissing van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 16 mei 2002