help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 augustus 1998 houdende instemming met de aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 6 maart 1995, tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Portugal tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen, en van het Slotprotocol, ondertekend te Brussel op 16 juli 1969


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/08/1998
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/04/2001
Editie:1
Pagina:11473
Advies van de Raad van State 25522
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking