help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 9 maart 2001 tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de vergoeding toegekend aan zijn rekenplichtige


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/03/2001
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/03/2001
Pagina:8817
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2000

Opmerkingen Aanhef : zie rechtzetting