help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 maart 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 mei 1971 houdende bijzondere voorwaarden tot het benoemen van leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de Staat, alsmede van leden van de inspectiedienst van de Staat, in sommige ambten bij het hoofdbestuur van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/03/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/04/1980
Pagina:4256
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van ... tot 01/01/1994