help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 februari 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juli 1981 tot regeling van de samenstelling, de rechtspleging en de werkwijze van de Raad van advies voor vreemdelingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/02/2001
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/03/2001
Editie:1
Pagina:8197
Advies van de Raad van State 31098
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking