help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Ministerieel besluit van 18 april 2000 houdende delegatie van handtekening aan het diensthoofd van de Dienst Risicobeheersing van het Directoraat-generaal Leefmilieu voor de toelatings- of erkenningsakten inzake biociden en bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, en voor de beslissingen inzake de kennisgeving van de nieuwe chemische stoffen]
Ministerieel besluit van 18 april 2000 tot delegatie van tekenbevoegdheid aan bepaalde ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu voor de toelatings- of erkenningsakten op het stuk van de bestrijdingsmiddelen en voor de beslissingen inzake de kennisgeving van de nieuwe chemische stoffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/04/2000
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/03/2001
Editie:2
Pagina:7368
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 18/03/2001 tot 11/05/2012