help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 maart 1980 houdende toekenning van een toelage wegens gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk aan de personeelsleden van de Waterzuiveringsmaatschappij van het Kustbekken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/03/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/05/1980
Pagina:6007
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1979