help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 5 mei 2000 tot delegatie van tekenbevoegdheid aan bepaalde ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu en van de Administratie Arbeidshygiëne en -geneeskunde voor wat betreft de erkenningsakten van de speciaal erkende gebruikers van de bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwkundig gebruik en van de gewasbeschermingsmiddelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/05/2000
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/03/2001
Editie:3
Pagina:7104
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking