help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 april 1995 houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de federale Kamers als ook voor de Gemeenschaps- en Gewestraden, en bijeenroeping van de federale Kamers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/04/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/04/1995
Pagina:9266
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van bekendmaking