help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Beslissing van het Hoofd van de Veterinaire Diensten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw van 21 februari 2001 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/02/2001
Aard van de akte: Beslissing
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/02/2001
Pagina:5358
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT 23/02/2001 - 25/03/2001

Periode van geldigheid van 23/02/2001 tot 10/03/2001
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.