help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 8 februari 1995 tot vaststelling van de wijze waarop het Fonds voor collectieve uitrusting en diensten de financiële middelen, bedoeld in art. 15, § 2, 2e lid, van de wet van 10 juni 1993 tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 9 december 1992, en in artikel 23, § 1, van de de wet van 3 april 1995 houdende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling besteed aan de toekenning van subsidies betreffende projecten voor de opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar]
Koninklijk besluit van 8 februari 1995 tot vaststelling van de wijze waarop het fonds voor collectieve uitrusting en diensten de financiële middelen, bedoeld in artikel 15, § 2, tweede lid, van de wet van 10 juni 1993 tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 9 december 1992, besteed aan de toekenning van subsidies betreffende projecten voor de opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/02/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/04/1995
Pagina:9132
Advies van de Raad van State 23673
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1994